Foreløpig har Folkehelseinstituttet (FHI) kun åpnet for at enkelte som er 80 år eller eldre kan ta en fjerde dose, samt grupper med svekket immunforsvar.

– Det forventes ingen større endringer i anbefalingene i løpet av våren og sommeren med mindre smittesituasjonen og risikobildet endrer seg, skrev FHI i et brev til kommunene tidligere i måneden.

Men rett etter sommeren forventer FHI å komme med nye anbefalinger om hva som skal skje til høsten, opplyser avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI i en epost til NTB.

– Det mest sannsynlige scenarioet nå er at kommunene vil bli bedt om å tilby en ny dose til aldersgruppen 65 år og eldre og enkelte andre risikogrupper til høsten. Det kan bli aktuelt med flere aldersgrupper, men dette er foreløpig ikke avklart, heter det i brevet til kommunene.

Sverige råder allerede nå alle over 65 år til å ta en fjerde dose, og varslet tirsdag at denne aldersgruppen vil få en femte dose til høsten. Det er foreløpig ikke aktuelt i Norge.

– Det vil i vår vurdering over sommeren også ses på om de gruppene som ikke får en tydelig anbefaling om en ny oppfriskingsdose, selv kan velge dette, slik det var nå i vinter for oppfriskingsdose til de under 45 år, opplyser Berg.