Kvinnedagen 8. mars er en dag hvor vi minnes kvinners bidrag til å bygge samfunnet vårt gjennom historien. Vi i Arbeiderpartiet mener det er på tide at flere kvinner blir hedret i vårt lokalmiljø. Det er på tide å få på plass flere kvinnelige gatenavn i bydelen vår!

I Oslo er sju ganger så mange gater oppkalt etter menn som etter kvinner. Sagene er ikke noe unntak. Kun et fåtall av gatene og plassene våre bærer kvinnenavn. For å sørge for at også historiske kvinner fra vårt lokalmiljø får sin rettmessige plass på kartet foreslår derfor Arbeiderpartiet i vårt partiprogram at flere gater og plasser bør ha kvinnelige navn.

Det finnes mange kvinner som har bidratt til å forme Sagene til det stedet det er i dag. Fra kunst- og kulturliv, politikk og aktivisme. Entreprenører, bedriftseiere, og helt vanlige damer som har gjort en forskjell i livene til folkene som har bodd i vår bydel.

«Når jeg tenker på fabrikkfolkene, da er det mest fabrikkenes kvinner jeg ser for meg.» skriver Oscar Braaten i teksten Akerselven. Hva med å lage Fabrikkjentenes plass, der hvor statuen av billedhugger Ellen Jacobsen allerede har prydplass ved Beierbrua?

Eller en gate oppkalt etter Anna Sethne, som var overlærer på Sagene skole og jobbet for å gi muligheter til arbeiderklasseungene i bydelen?

Kanskje boliginspektør Nanna Broch, som dokumenterte de elendige levekårene til fattige familier på østkanten, fortjener sin egen gate på Torshov?

Ved å navngi gater og plasser etter disse kvinnene, vil vi løfte frem deres bidrag og sørge for at deres historier blir fortalt og ikke glemt. Vi håper det kan inspirere kvinner og jenter i vår bydel til å se at det nytter ta kampen for et mer inkluderende og rettferdig samfunn.

Gratulerer med kvinnedagen!