Ifølge avviksmeldingene fra Ruter, gjelder feil på transportmiddelet. Flere avganger mellom klokken 15:18 og 17:06 er rammet.

– Det er operatøren Unibuss som har meldt om vognmangel, sier Ruters pressevakt, Øystein Dahl Johansen.

Ifølge Johansen har problemet ført til fire innstilte avganger fra Tjuvholmen. Også avganger fra andre enden av linja, Kjelsås, er innstilt.

– Resten har vi dekket med bruk av beredskapsbusser og annet materiell som er omprioritert.

Innstillingene gjelder følgende avganger:

  • 15:18 fra Tjuvholmen
  • 15:24 fra Tjuvholmen
  • 16:08 fra Kjelsås
  • 16:14 fra Kjelsås
  • 17:00 fra Tjuvholmen
  • 17:06 fra Tjuvhomen

Grunnen til at de innstilte avgangene er så spredt, er ifølge Johansen hvor beredskapsbussene befinner seg.

– Det blir gjort på en så effektiv og god måte som mulig, så prøver vi å informere så godt vi kan via appen og avviksmeldingene.