BYDEL SAGENE: I mars foreslo Sagene Venstre å erklære Bydel Sagene som en «regnbuebydel.»

Linn Skyum, representant for Venstre i bydelsutvalget (BU), utformet et forslag til BU-leder Almaz Asfaha, som tok det videre til arbeidsutvalget. Der ble det enstemmig innstilt til bydelsutvalget.

Å gjøre Sagene til en «regnbuebydel» er først og fremst en erklæring fra bydelsutvalget om hvordan bydelen skal være – en bydel for alle, uansett legning, kjønn, etnisitet eller andre forutsetninger.

– Dette er holdninger folk i bydelen besitter fra før, men nå sier vi det høyt og tydelig, sa Skyum til Sagene Avis i mars.

Erklæringen forplikter også noe. Man legger føringer om at man skal ha dette i mente når man utformer politikk. Og hovedmålet er at det skal være varige tiltak, som farger politikken i lang tid fremover.

Et jublende bydelsutvalg

Saken ble behandlet i Sagene bydelsutvalg 7. mai av særdeles fornøyde og enige lokalpolitikere.

– Dette er så viktig, det er en utrolig tidsriktig sak å løfte nå. Det er kjempebra at Sagene går foran. Jeg er utrolig stolt over å kunne si at jeg støtter dette av hele mitt hjerte! sa Maria Varteressian (Ap) i bydelsutvalgsmøtet.

– Vi trenger ikke dra langt for å finne steder hvor det er ulovlig å være homofil. Dette er et godt forslag og viktig politikk! Jeg syns det er fint at vi går arm i arm om dette, sa Jonas Finnanger (SV) videre i møtet.

Samtlige partier uttrykte sin glede over forslaget ved avstemming og det ble dermed enstemmig vedtatt at Sagene blir regnbuebydel.

Vedtaket

«Vi har over lengre tid vært vitne til fremveksten av urovekkende holdninger til skeive mennesker flere steder i verden. Det hele har i det siste kulminert i Polens 'LHBT-frie soner', der lokale myndigheter har vedtatt diskriminerende politikk rettet mot ikke-heterofile og transpersoner. Også i Norge og i Oslo ser vi utfordringer.» skrives det i vedtaket.

Videre vises det til en rapport fra politiet i Oslo, som viser at det har vært en kraftig økning i anmeldt hatkriminalitet rettet mot blant annet LHBT-personer i Oslo. Sagene bydelsutvalg ønsker å gi et tydelig motsvar til dette, og dermed erklære Bydel Sagene som en regnbuebydel der personer av alle kjønn og seksuelle orienteringer er velkomne.

«Bydel Sagene rommer mennesker fra alle samfunnslag, verdensdeler og aldersgrupper. Da er det spesielt viktig å jobbe for å bygge broer mellom hverandre og være åpne og inkluderende. Dette er en innsats som hver og en av oss må ta ansvar for, og må gjøres av den enkelte på arbeidsplassen, i skolegården, på fritiden og ellers i livet - hver eneste dag. I møte med mørke krefter som utfordrer menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter er det viktig å være tydelige.

De lokale lovendringene i Polen er et kaldt, skremmende gufs fra fortiden, og representerer holdninger vi må kjempe imot. Det handler ikke bare om nasjonal politikk og lovverk, men også om lokal innsats for å bekjempe hatkriminalitet, diskriminering og fordommer. Da må vi som politikere ta ansvar for at bydelen har arenaer der man møtes og blir kjent med hverandre på tvers av bakgrunn, identitet, seksuell orientering og sosial status.»

Bydelsutvalget vil:

  • At Bydel Sagene skal være en bydel for alle – uavhengig av kjønn, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn
  • At Bydel Sagene skal være en bydel uten diskriminering
  • Flagge regnbueflagget under Oslo Pride
  • Støtte tiltak som bygger broer mellom ulike grupper i bydelen
  • Sørge for at barn i bydelen lærer om likeverd, menneskerettigheter og antidiskriminering så tidlig som mulig
  • At Bydel Sagene vil bidra til synliggjøring av det skeive Oslo og profilere seg som en LHBTIQ+–vennlig bydel
  • At Bydel Sagene skal jobbe for å skape større trygghet for minoriteter som bryter med normer for kjønn, kjønnsuttrykk og seksualitet
  • At Bydel Sagene har som mål at alle ansatte i barnehager og skoler får tilbud om Rosa Kompetanse i regi av Foreningen Fri.
  • At Bydel Sagene har som mål at alle skoler får tilbud om besøk av Restart, skoleprosjektet til Skeiv Ungdom.»

Nyhetsbrev fra Sagene Avis


Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!