Faste er noe fremmed for mange kristne, men ikke for muslimer i hovedstaden. Ramadan begynner 22. mars. Askeonsdag som innleder den kristne fasten begynner askeonsdag 22.februar.

Navnet minner oss om den bibelske skikk om å kle seg i sekk og aske. Aske er et uttrykk for sorg og anger.

Mange fastetradisjoner

Det er mange andre fastetradisjoner. I dagene før faste er det karneval som har religiøs betydning. Det ser ut til at dette har kommet tydeligere frem de siste årene, blant annet i kirker og barnehager. «Carne val» – si kjøttet farvel, forteller jo at det går mot faste.

Den største gruppen av dem som faster her i bydelen tenker ikke så mye på den religiøse. Etter «midtvintersblotet» i desember med x antall julebord og nyttårsfeiring, kaster mange seg over ukebladenes slanketips og annonser om slankekurs i begynnelsen av januar og gjør årets første måned til fastemåneden. Så faste kan ha stor betydning for det hele mennesket, ikke bare menneskets religiøse liv. Enkelte unngår alkohol og stumper røyken i 40 dager, noe som er direkte sunt.

Det er viktig å opprettholde noen tradisjoner knyttet til faste og påske. Uten dem blir vi fattigere som mennesker. Langfredag er en sentral dag, ikke bare i påskeuken. Mange osloborgere opplever langfredag daglig. Livet er en lang lidelse.

Å leve med hele alfabetet

Langfredag er en sentral dag, ikke bare i påskeuken. Mange opplever langfredag daglig. Livet er tungt og vanskelig for mange. Å være menneske betyr å leve hele alfabetet. Mellom a og å, eller alfa og omega, den førte og den siste som vi leser om i Åpenbaringsboken, rommer alt av livets spenninger og mangfold. Bokstavene er noe mer enn ord. De er også følelser og drømmer. Og bønner og håp.

Og livet blir fattigere hvis vi ikke gir plass til både sorg og gleder, langfredager og påskemorgener. Derfor må vi bli flinkere til å leve ut livet fra a til å, gi plass til både faste og påske, langfredager og påskemorgener. For motsetningene, spenningene, alle livets deler hører med hvis vi ønsker å gjøre livet innholdsrikt og meningsfylt.