NHO melder at partene har kommet til enighet i bussoppgjøret nesten ti timer på overtid.

– Vi er glade for at det ble enighet slik at busselskapene fortsatt kan transportere passasjerene til jobb, skole og fritidsaktiviteter på en trygg og miljøvennlig måte, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange i en pressemelding.

NHO Transport har forhandlet Bussbransjeavtalen med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Spekter har parallelt forhandlet med de samme organisasjonene, pluss Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund.

Pensjon fra første krone

Enigheten omfatter blant annet avtale om pensjon fra første krone og forskuttering av sykelønn for bussjåførene, skriver NHO. Resultatet som er fremforhandlet ved hjelp fra Riksmekleren, skal til uravstemning hos arbeidstakersiden.

– Vi har fått gjennomslag for viktige forbedringer i arbeidshverdagen som vi har kjempet for i flere år, i tillegg til et godt økonomisk resultat, sier forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger i en pressemelding.

– Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Det betyr at busser og bybane går som normalt lørdag. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene. Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen, er oppgjøret godkjent, slår Jæger fast.

Unngår streik

Yrkestrafikkforbundet representerer 6.000 av de i overkant av 12.000 organiserte bussjåførene som etter hvert kunne blitt omfattes av en streik.

I første runde ville 2.362 bussjåfører og bybaneførere i store deler av landet blitt tatt ut dersom det ikke hadde blitt oppnådd enighet.

Streikeuttaket omfattet sjåfører over det meste av landet, men flest ble tatt ut i Finnmark, Kristiansand, Bergen, Oslo og Stavanger.

Meklingsfristen var ved midnatt natt til lørdag, men partene ble ikke enige før ti timer etter at fristen gikk ut.