Covid-19 er en ting som har påvirket verden ulikt noe annet. I Norge har ca. over 1 million av befolkningen hatt korona og i verden er det ca. over 500 millioner. I år som 2020 og 2021 var verden i lås og alt var stengt, med massetesting og mye karantene. Det var viktig å huske 1 metersregelen og å ha på seg maske da man skulle på butikken. Den tiden med strenge regler og antibac er heldigvis over, men det betyr nødvendigvis ikke at korona er over.

Korona i Norge og verden

Hele verden har blitt sterkt påvirket av pandemien og er det fortsatt. År som 2020 og 2021 ble veldig annerledes enn man kunne trodd og i en lang periode ble alt stengt ned. Internett og sosiale medier ble brukt til å kommunisere, jobbe, ha skole og være med andre.

Pandemien var et sjokk for verden og man var ikke forberedt på hva som skulle skje. Det ble sendt ut ulike beskjeder om viruset til ulike steder, og koronasymptomene har variert, enten blitt færre eller flere. Symptomer som feber, hoste og tap av smak- og luktesans har vært kjente symptomer, for eksempel imens pustevansker, diare og utslett har vært mindre kjente symptomer. Nå er det heldigvis ikke mange liv som blir like påvirket av korona som før, men korona er fortsatt et problem og smitten både minker og øker rundt om i Norge.

Sagene bydel og tilbud om selvtester

I Sagene bydel er testsenter en av jobbene man kan få som sommerjobb. På testsenter er jobben å dele ut selvtester til mennesker ulike steder i Sagene bydel. Ungdommene tar med mange tester, legger dem i poser, drar rundt i bydelen og spør folk om de vil ha testene. Testene som blir delt ut er akkurat de samme testene som man kan kjøpe på for eksempel apoteket, men i dette tilfelle er de helt gratis og blir delt ut av tenåringer som har fått sommerjobb i bydelen. Dette er et tilbud bydelen har som kan både gi mennesker selvtester som de trenger hjemme og sommerjobb til tenåringer.

I Sagene bydel sommerjobb får tenåringer fra fjorten år og oppover tilbud om sommerjobb og man får mange forskjellige alternative jobber som man kan søke på, som for eksempel catering, butikkarbeid eller testsenter.

Bra med utdeling av selvtester!

Flere av ungdommene som har delt ut tester har fått mye skryt av mennesker som har blitt spurt. Mange har blitt glade for at det er noen som deler ut gratis tester som folk trenger. Kanskje man husker at man trenger koronatester når en som deler ut tester kommer opp til deg og spør om du vil ha? Da har man en perfekt mulighet til å ta med så mange tester som du vil, og de er helt gratis. I en stund nå har korona ikke vært en prioritet blant de fleste, men det finnes fortsatt en stor del koronasmitting i både Norge og verden. Da får man en god mulighet til å teste seg hvis man føler seg syk eller dårlig, og da har man også fått tester utdelt fra bydelen som man kan bruke.

Hvordan hjelper denne jobben samfunnet med korona?

Selv om korona ikke er like synlig i media og det vanlige liv som det var for ett eller to år siden finnes korona fortsatt over hele verden, og noen steder er det fortsatt et stort problem. Mange får fortsatt korona i Norge og det kommer flere og flere ulike varianter. Derfor er det viktig å ta selvtest hvis man har symptomer eller føler seg dårlig, da kan man være sikker på at man enten har korona eller at man ikke har det. Det er fortsatt mange mennesker som får korona og den eneste veien å finne det ut på er ved å teste seg. Testing brukes nå som erstatning til karantene, så hvis man tester seg og får negativt trenger man ikke å være i karantene.

Korona har påvirket livene til mange og det er fortsatt viktig teste seg hvis man har symptomer. For noen har selvtesting blitt til en regelmessig vane, som for eksempel de som ofte drar på jobbreise til utlandet. Derfor er arbeidet ungdommene i bydel Sagene gjør ved å dele ut gratis selvtester til menneskene i bydelen både viktig og til stor hjelp.

Kilder: