Boligbygg Oslo KF har på oppdrag fra Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester rehabilitert 54 boliger i Mor Go’hjertas vei 27-29 på Bjølsen.

Formålet har vært å bosette flyktninger på adressen. Boligene er nå klare til bruk og tilgjengelig for tildeling.

– Byrådsavdelingen ber med dette bydelen om å starte arbeidet med å bosette flyktninger på adressen, skriver de i et brev til Bydel Sagene.

Bydelen har akseptert 41 flyktninger fra IMDI, hvorav 31 har blitt bosatt siden 1. januar i år. Bydelens totale kvote er estimert til mellom 150 og 230 flyktninger. Bydelen får henvendelser fra IMDI etter hvert og bosetter da fortløpende, informerer informasjonsansvarlig i Bydel Sagene, Kathinka Nordhagen Selsjord.

– Bosettingen i Mor Go’hjertas vei er i gang og det vil bosettes fortløpende både her og i andre boliger.

For å oppnå kvoten estimerer bydelen bosetting av ca. 20 personer per måned.

– Bydelen bosetter flyktningene både kommunalt og privat. Bosetting avhenger blant annet av familiestørrelse/kommunal boligkapasitet/pris/ bosettingsfrist etc, sier hun til Sagene Avis.