OSLO/BYDEL SAGENE: Tidligere kunne gjennomfartsårene mellom Torshov, Sagene, Bjølsen og Ullevål være utfordrende for syklister. De er trafikkerte veier, med mange kryss, bruer og smale fortauer.

Så ble det i høst lagt tosidig sykkelfelt i Bentsebrugata. Dette ga en direkte forbindelse i sykkelveinettet mellom Bjølsen/Sagene og Torshov.

Jonas Strømme sykler til jobb her omtrent hver eneste morgen og er fornøyd med tilretteleggingen for syklister, forteller han til klimaoslo.no

Men det er ikke alle enige i. Her kan du lese om Bentse kafeteria, som mener de mister kunder på grunn av manglende parkeringsplasser.

Sagene Avis spurte Bymiljøetaten hva slags vurderinger som gjøres når det planlegges sykkelfelt, og om små bedrifter tas med i vurderingene. Her kan du lese hva de svarte.

Sykkelandel skal økes til 25 prosent

Ifølge kommunens sykkelstrategi skal Oslos sykkelandel av totale reiser økes til 25 prosent innen 2025, fra dagens nivå på 7 prosent. For å nå dette målet må sykkelveinettet oppgraderes, i umiddelbar nærhet til der mange mennesker bor, jobber og ferdes, skriver kommunen på klimaoslo.no

– I løpet av 2019 har byens sykkelveinett vokst betraktelig, sier avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Heidi Tomten, til klimaoslo.no.

I 2019 har det blitt fullført 44 sykkelveiprosjekter i Oslo, og Bymiljøetaten har hatt ansvar for 36 av dem. Tomten forteller videre at egne sykkelfelt og separate sykkelveier øker trafikksikkerheten. Dette gjelder for myke så vel som harde trafikanter, og god sykkeltilrettelegging reduserer sykling på både fortau og i bilvei, og gagner alle som er på farten, mener hun. Og sykkeltellerne viser at Ring 2 har blitt en av de mest travle og populære strekningene i Oslo.


Innen 200 meter fra sammenhengende sykkelveinett

Byrådet har i sin nye byrådsplattform formidlet at de vil fremskynde gjennomføringen av Oslos sykkelplan ved å bygge totalt 100 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur innen utgangen av 2023.

Dette er to år tidligere enn det som opprinnelig ble forespeilet i kommunens sykkelstrategi.

Dette vil føre til at 64 prosent av de bosatte i Oslo vil være innen 200 meter fra et sammenhengende sykkelveinett. Den langsiktige planen er å utbygge et veinett som gjør at dette tallet stiger til 84 prosent, skriver klimaoslo.no videre.

Vegvesenets prosjekter

I tillegg til de kommunale sykkelveiprosjektene, har også Vegvesenet ansvar for å utvikle sykkelinfrastruktur:

Vegvesenets ferdigstilte sykkelveier i 2019:

 • Veitvet – Grorud stasjon
 • Sinsenkrysset – forbi Årvoll skole (oppgradert)
 • Nydalen – Storo – Lillo Terrasse
 • Herregårdskrysset
 • Ullevål bru
 • Rådhusplassen
 • Dronning Eufemias Gate
 • Rådhusplassen (midlertidig løsning)

Vegvesenets planlagte prosjekter for 2020

 • Ormsundveien – Skrenten
 • Østensjøveien – Sandstuveien
 • Rådhusplassen (permanent løsning)

Kommunens ferdigstilte sykkelveier i 2019

 • Rådhusgata
 • Ring 2 (Arkitekt Rivertz plass- Kierschowsgate) Les saken fra åpningen her!
 • Ring 2 (Jørgen Løvlands gate)
 • Bentsebrugata
 • Kristian Ivs gate fra Universitetsgata – Rosenkrantz gate
 • Universitetsgata: fra Karl Johan – Kristian Iv’s gt
 • Nordbergveien
 • Maridalsveien: Fra Badebakken til Carl Kjelsens vei
 • Bygdøy allé
 • Ekebergveien
 • Sandakerveien: Fra Treschows gate til Amtmann Meinich gate
 • Holbergs gate fra St. Olavs gate – Sven Bruns gate
 • Nils Hansens vei (Østensjøveien – G/S-vei)
 • Jutulveien
 • Frydebergveien
 • Hasleveien
 • Operagata

Tilrettelegging for sykling i blandet trafikk:

 • Etterstadgata
 • Lassongate – Parkveien
 • Frydenbergveien
 • Hasleveien
 • Strømsborgveien
 • Ormsundveien
 • Gardeveien
 • Kåres vei
 • Håvalds vei
 • Langes gate
 • Professor Dahls gate
 • Gulleråsveien
 • Maridalsveien fra Sannergata til Ring 2 Les også: Endelig kommer fortauet

Planlagte kommunale sykkelveier i bydel Sagene 2020

* Hans Nielsen Hauges gate fra Åsengata – Muselunden:
Forslaget innbærer å etablere sykkelfelt på begge sider av veien mellom Storoveien og Nordkappgata. I tillegg skal det etableres trafikkøy ved gangfelt og kantstein skal resettes.

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene våren 2020. Det er sendt ut nærinfo til beboere som bor i nærheten av gata med mulighet for å uttale seg. Les mer om dette her.

 • Thorvald Meyers Gate fra Sannergata – Biermanns gate

Les mer om alt som ble ferdigstilt i 2019 og hva som er planlagt i 2020 her

Nyhetsbrev fra Sagene Avis


Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!