Bydel Sagene topper dropout-statistikken i Oslo. Bydelen vil snu denne trenden, og for å få til det er det satt i gang et samarbeid mellom flere av bydelens tjenester.

Gjennom en rekke tiltak som mattecampen «Aktiv mestring», sommerjobb-/Ung jobb-prosjektet og en egen mentorordning for ungdommene, er målet å få flere av ungdommene til å fullføre skolen og komme seg ut i jobb.

Men virker det? Og hva må bydelen eventuelt gjøre annerledes for å lykkes? Det skal forskere fra OsloMet hjelpe til med å svare på, i et treårig prosjekt som skal dokumentere hva av bydelens tiltak som fungerer og ikke.

– Vi mister nesten 30 prosent av elevene på videregående hvert år, det er stabilt dårlig. Det er ikke spørsmål om vi skal gjøre noe, spørsmålet er hva. «Aktiv mestring» er én ting, og vi tror på det å ha jobb i tillegg til skole, sier leder av NAV Sagene og Ungdomstiltakene, Ann Kristin Tveøy.9.klassingene har allerede skaffet seg arbeidserfaring

Sumayo Abdi Tahlil (14) og Samiira Saed Alasow (14) er to av niendeklassingene som har fått jobb ved siden av skolen, gjennom bydelens Ung jobb-prosjekt. De skal i seks måneder jobbe hos henholdsvis Sagene IF og BUA Sagene.

De tror en jobb er viktig for å holde motivasjonen oppe. Nå har de også noe nyttig å gjøre etter skolen, forteller de.

– Det er veldig viktig å starte å jobbe i ung alder, og utforske hvordan det er. Vi får erfaring! Det er også fint å kunne tjene egne penger, så vi kan hjelpe foreldrene våre. Det føles veldig bra, sier jentene til Sagene Avis.

– Tror dere at mattecamp og jobb-prosjekt er viktige tiltak mot frafall i den videregående skole?

– Ja. Det viktigste er at elevene fokuserer på skolen.

Mattecamp skal gi mer motivasjon

Forskningsprosjektet pågår fra 2021 og ut 2024, og nylig møttes NAV, forskerne, elever, Mental Helse, Stiftelsen Dam, lokalpolitikere og rektor og elever fra Nordpolen skole for å diskutere alle tiltakene.


– Av 670 elever fra bydel Sagene, er det 214 som ikke fullfører videregående skole. Alle må gjøre det vi kan for å få ned det tallet, sier tidligere rektor på Nordpolen, Silje Nilsen.

Nordpolen skole har i samarbeid med Ungdomstiltakene i Bydel Sagene hatt en egen mattecamp for elever som sliter med matematikken. Målet er å få til en slik skoletur også i 2023.

Ungdomsskoleelevene Marthe og Nick bekrefter at prosjektet har vært en suksess.

– Vi ser det på karakterene, det hjelper å få mer motivasjon. Vi fikk også mer motivasjon til de andre fagene. Politikerne må bevilge mer penger så vi får gjøre det igjen.

– Nå får vi se svart på hvitt om det vi gjør virker eller ikke

Selv om ikke pengesekken blir større, så blir behovene det. Derfor må bydelen tenke nytt, sier leder av NAV Sagene og Ungdomstiltakene, Ann Kristin Tveøy.

– Jeg var så heldig å treffe Kjetil (Wathne, leder for forskningen, journ.anm.), og vi klarte å sy sammen et forskningsprosjekt for å se om vi handler riktig. Gir det vi gjør effekt? Det er veldig lett i min posisjon å holde fine taler om hva vi ønsker, men det skal virke der ute. Nå får vi sett svart på hvitt om det virker eller ikke.

Hun mener det er viktig å stimulere tjenesteapparatet til å handle og tenke annerledes, og å vise frem hva som fungerer.

– Det er veldig lett at det blir en stivhet i tjenesteapparatet, slik at tjenestene ikke virker så godt. Vi går i en sirkel og gjør det samme, mens utfordringene og målgruppene kan forandre seg. Så vi må hele tiden være på, slik at vi utvikler oss i takt med behovene, sier hun til Sagene Avis.

Bydel Sagene har toppet dropout-statistikken de siste syv årene. Det betyr at det er noe bydelen ikke får til, og de må derfor gjøre ting annerledes, sier informasjonsansvarlig i Bydel Sagene, Kathinka Nordhagen Selsjord.

– Hele bydelen har målbildet fullføre og bestå, alle tjenestene har gått om bord i det. Vi skal jobbe forebyggende uansett hvilket nivå vi er på. Vi jobber veldig godt med kvaliteten på barnehagene, og forsking viser at høykvalitetsbarnehager har veldig god effekt mot utenforskap. Vi er veldig glade for at bydelen har fått til et systematisk og godt samarbeid med skolene. Vi har de samme barna og foreldrene.

Bydelen har stor tro på at dette er noe de skal få til sammen, nettopp fordi det er noe de må få til sammen.

– Det er veldig stor grunn til å være fornøyd og stolt av dette.

Stiftelsen Dam har støttet det treårige prosjektet med 1,4 millioner kroner.