Nydalen trenger en bedre og større park på tomtene Sandakerveien 113-119 og 121 enn foreslått.

Eiendomsselskapene Avantor og OBOS foreslår å bygge rundt 1000 boliger på to tomter sentralt i Nydalen. Andre pågående reguleringer i området foreslår i tillegg nye 1000 boliger pluss kontorareal og det stopper neppe der. Profittinteressene styrer boligbyggingen mot høye, tette og mørke boliger med manglende uteområder med argumentet om at det må til for å dempe prisene i boligmarkedet. Resultatet er at prisene på bolig i Oslo stiger, mens prisene i utkant-Norge faller under byggekostnader.

Alle uavhengige vurderinger og overordnete vedtak i bystyret peker på et behov for større park på 15-20 mål i Nydalen. Nydalen er nå blitt et skrekkeksempel på byutvikling der profittbehovet har blitt prioritert og med manglende dekning av behov for felles grønne oppholdsområder, ikke minst for barn, som resultat.

Som svar på innbyggernes behov og ønsker, en iherdig aksjon som prøver å ivareta demokratiet og og bydelene Nordre Akers og Sagenes samstemmige uttalelser om en stor park på minst 15 mål, forslås nå uten blygsel et område på 4,6 mål på Avantors og 7,1 mål på OBOS' tomt til en uhensiktsmessig park, samtidig som en 25 år gammel ballplass på 3 mål fjernes i det stille.

Oslo kommune bør utfordre tradisjonelle finansieringsformer, prioritere rekkefølgetiltak i Nydalen til park og utnytte mulighetene til å skape et solfylt, sammenhengende og bredt fellesområde for opphold, ikke et gjennomfartsområde for 4 meter brede sykkelveier med grønne kanter, på den siste sentralt beliggende åpne tomta i Nydalen.

Byrådet har ikke vært villig til å legge en krone i potten eller utfordre utbyggermakten. Ei heller vil byrådet legge fram et realistisk alternativ med stor park som bystyret kan stemme over. Dette er arrogant og udemokratisk overfor befolkningen og folkevalgte organer.

Les også

Utbyggingen er for volumiøs, byggene er for høye og den foreslåtte parken er for liten