Det har vært oppmuntrende å lese artikkelserien i Sagene Avis om alle de gode folka som stiller til valg og ønsker å jobbe for bydelen. Det gir lokalpartiene mulighet til å vise hva de vil og hvordan de skal få det til. Bak hver eneste partileder i lokallagene finnes det flere titalls personer som bruker mye av fritiden sin for bydelen vår. Jeg stiller selv til valg fra Sagene Arbeiderparti, fordi jeg vil at barna på Sagene skal ha en trygg og god oppvekst.

Så derfor må jeg spørre meg om Høyre er villig til å legge penger bak løftene sine, når jeg leser intervjuet med Sagene Høyres BU-lederkandidat. Det loves en del dersom Høyre skal få styre både by og bydel, men regnestykket går ikke opp! For Oslo Høyre vil trimme budsjettene i bydelene. Når Oslo Høyre har fullt fokus på hvordan de vil kutte inntektene til kommunen, så er det vanskelig å forstå hvordan de skal følge opp dyre løfter lokalt.

Høyre har lange tradisjoner med kutt i bydelers og etaters budsjett, for å finansiere skattekutt som kommer de som har mest fra før av til gode. Jeg vil vite hvor det skal kuttes på Torshov, Bjølsen, Sandaker eller Sagene, om moderpartiet deres får styre byen? Jeg har vanskelig for å tro på Høyre nå de sier de vil skape trygghet for barn og unge, og at flere skal fullføre videregående skole i bydelen. For basert på erfaringene fra tidligere vet vi hva som kommer til å skje om det blir blått styre i Oslo etter valget.

Hvordan skal Høyre sørge for bedre barnehage med mindre midler? Svaret blir fort å kutte i vilkårene og lønningene til de ansatte, som vi vet at neppe gir et bedre tilbud. Sagene Arbeiderparti vil at faste, hele stillinger skal være hovedregelen i bydelen. Og vi vil gå i dialog med ansatte og tillitsvalgte i bydelen for å finne grep som kan forbedre deres arbeidshverdag. Slik får vi en enda bedre barnehage!

Høyres BU-lederkandidat ønsker å frigjøre midler ved å blant annet sentralisere finansiering av utekontaktordningen. Men jeg er ikke alene om å være redd for at vi mister den lokale forankringen, og at utekontakter sendes til andre bydeler der hvor behovet er mest skrikende, om dette blir et sentralt tilbud. Jeg ønsker å beholde utekontaktene som et lokalt tilbud, og Sagene Arbeiderparti er garantisten for å gjennomføre og utvide dette tilbudet.

Arbeiderpartiet kan vise til flere barnehagelærere, billigere barnehage, gratis AKS, flere lærere i skolen og mye mer – fordi vi investerer i en trygg oppvekst. Vi lover et grønt, trygt og levende Sagene for alle.