Det er trist å måtte avslutte valgkampen med å svare ut nedrige angrep fra Arbeiderpartiet, og oppfordrer alle som lurer på noe om Sagene Høyres politikk å sjekke ut innleggene og sakene vi har i Sagene Avis, besøke hoyre.no/sagene, eller sende oss en henvendelse eller ta kontakt på stand.

Les også

Det loves en del dersom Høyre skal få styre, men regnestykket går ikke opp!

Vi skal akseptere politisk uenighet, og kanskje til og med at partier går ut hardt retorisk. Morten Iversen Berland har dessverre ikke ønske om en debatt, og skriver innlegg for å spre informasjon som er direkte løgn.

«Det loves en del dersom Høyre skal få styre både by og bydel, men regnestykket går ikke opp! For Oslo Høyre vil trimme budsjettene i bydelene» skriver forfatteren. Hele innlegget er basert på at Berland på det som virker som fakta; at Oslo Høyre skal kutte i bydelens budsjetter. Høyres siste alternative budsjett kutter ikke en krone i overføringene til bydelene, og det er heller ikke noe å finne i programmet om noe slikt kutt. Det er en direkte usann påstand fra Ap.

I fare for å gå ned på Ap sitt eget nivå er det jo greit å begynne om å minne at de forrige budsjett måtte tømme hele 700 millioner kroner av Oslo kommunes pensjonsfond for å finansiere sin egen alt for dyre drift. I tillegg bruker nå byrådet 87 millioner skattekroner på en kollektivpriskampanje som tilfeldigvis bare skal vare en måned – midt i valgkampen. Det virker ikke som om de selv er i nærheten av å få til kunsten å balansere et budsjett.

Berland går hardt ut og kritiserer vårt ønske om å få utekontakt til Sagene, og mener vi vil sentralisere ordningen. I bystyreprogrammet til Oslo Høyre står det at vi vil øke den sentrale finansieringen av Salto-koordinator fra 50 prosent til 100 prosent – altså mer penger til bydelstiltak fra kommunen. Vi vet ikke helt hvordan Berland får til å lese dette som at vi vil sentralisere ordningen med utekontakter, men det får stå for hans regning. Høyre mener at utekontaktordningen fremdeles skal være lokalt forankret. Det forfatteren heller burde stille spørsmål om er hvorfor Sagene er den eneste bydelen i hele Oslo som nå ikke har utekontakter. Arbeiderpartiet har styrt Oslo de siste åtte årene, og de er i posisjon i bydel Sagene. I forrige budsjett for bydelen la Høyre inn penger til å opprette en utekontakt for Sagene. Det er ikke nok, men en begynnelse, og noen som kunne begynt å gjøre seg kjent i miljøet på Sagene. Dette stemte Arbeiderpartiet ned. De har hatt sjansen, og ikke gjort noe med det, og gjort Sagene til en mer utrygg bydel på Arbeiderpartiets vakt.

Forfatteren svarer ut sine egne retoriske spørsmål som om han tror han stiller for Høyres liste, i stedet for å faktisk ønske ekte svar. Det er en svartmaling som dessverre er veldig beskrivende for hvordan Ap har drevet hele denne valgkampen. Berland konkluderer selv at Høyre ønsker å kutte i lønninger for de ansatte i barnehagene – noe som også er direkte løgn. Barnehage er et satsingsområde for Høyre, og bare ved å ikke kjøpe opp private, godt drevne barnehager til 2,6 milliarder som byrådet har gjort de siste årene, kunne vi finansiert enormt mange tiltak som førte til et bedre tilbud for barna våre. Blant annet finner vi i vårt siste alternative budsjett for Oslo penger til å gi gratis barnehage til alle småbarnsfamilier med under en million i inntekt – og kunne gjort det nesten 20 ganger for de samme pengene byrådet bruker på å kjøpe opp barnehager av rent ideologiske grunner.

Vi lover det vi kan holde, og Høyre vil vise at det utgjør en forskjell for hvem som styrer. Menneskene i Sagene fortjener en trygg og god bydel, der flere ønsker å bo og ferdes uansett alder og livssituasjon. Samme invitasjon som rettes til undrende velgere i starten av dette innlegget, rettes også til Berland – du er velkommen til å ta kontakt eller lese programmet om du lurer på noe om Høyres politikk. Vi svarer gjerne, helst uten at vi blir presentert med løgn først. Godt valg!

Les også

Vi trenger innsikt i ungdomsmiljøene våre for å forebygge kriminalitet