(Avisa Oslo) – Summa summarum har det gått kjempefint. Såpass bra at vi i fjor høst ga klarsignal om at det kunne startes med serieproduksjon, innleder kommunikasjonssjef Ina Helen Østby i Sporveien.

Fram til i fjor sommer var en håndfull trikker i bevegelse gjennom Oslo som del av prøveperioden for å teste ut trikkene.

Status akkurat nå er at 14 av de nye trikkene er ute på Oslos skinner. Totalt har Sporveien mottatt 19. Fem trikker klargjøres for drift.

Sporveien ser optimistisk på at de nye og lettere trikkene kan bevege seg raskere gjennom byen fordi de bruker mindre tid på å slippe på og av folk.

– Vi har sett at de nye trikkene er veldig mye mer effektive enn de gamle på holdeplassene. Det tar kortere tid å få folk inn og ut. Det er ikke den trange, smale trappa lenger. Gulvene om bord i trikkene er helt flate, dørene er bredere og flere. Det er en stor forbedring.

En ny trikk vil stadig trilles inn i Oslo med noen ukers mellomrom fremover. Frem til utgangen av 2024 vil 87 nye trikker fases inn i byen. De gamle fases gradvis ut og blir til – vedovner.

Har få sitteplasser av en grunn

Selv om Sporveien er fornøyd med trikkene, har det også være noen negative tilbakemeldinger fra reisende.

– Vi har fått spørsmål om hvorfor det er så få seter. Det er slik av den grunn for å gjøre plass til flere reisende, for eksempel får vi nå plass til flere rullestolbrukere og folk med barnevogn. Det skal være best mulig for flest mulig. Det flate gulvet har også mye å si for at trikken oppleves lettere å reise med for alle, forteller Østby.

Det at reisende med trikken som oftest skal kjøre korte avstander bidrar til at behovet for sitteplasser er lavere.

Høy pipelyd

Avisa Oslo har også omtalt klagene på den høye pipelyden som varsler av- og påstigning. Spesielt i rolige nabolag har dette gjort seg gjeldende.

– Vi har gjort tiltak ved å justere ned lyden så langt vi kan innenfor den standarden vi skal bruke, og tester nå hvordan dette fungerer. Vi tar dette på alvor. Også er det sånn at vi ikke kan ta bort denne lyden helt, da den er der med tanke på å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å reise med trikken. De har behov for den lyden, påpeker Østby.

– Ny, moderne og luftig

En av de større logistiske utfordringene har også vært vanskeligheter med å få trikkene til å kommunisere med sporvekslene.

– De skal snakke sammen digitalt, men det har vært noen utfordringer med at de ikke har funnet hverandre godt nok. Det er i ferd med å ordne seg.

Sporveien har fått mange tilbakemeldinger fra førere etter hver som nye folk tester ut trikkene for første gang. Blant annet har de måttet fikse trikkenes digitale speil, som har hatt noe forsinkelse, men det er ordnet nå.

– Vi er veldig fornøyd med den. Den er ny, moderne og luftig. Flere gir oss tilbakemeldinger om at den minner om T-banen og at det er hyggelig at den «smiler» foran. Vi var også spente på hva folk ville synes om hvordan de så ut. De fleste får en god opplevelse når de ser den, avslutter Torgeir Kristiansen – konserndirektør for kommunikasjon i Sporveien.

Anskaffelsen av de nye trikkene har en kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner og er en del av det såkalte. Kontrakten som Sporveien inngikk med entreprenøren for flere år siden gjør at kjøpet av trikkene ikke skal være utsatt for prisstigningen vi ser i samfunnet nå.