(Avisa Oslo) Avisa Oslo har tidligere skrevet om gangfelt som fjernes i byen. I slutten av mai dukket det opp flere overgangsfelt på Grünerløkka.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før disse ble skrapt vekk. Bymiljøetaten forklarte at gangfeltene ble malt opp ved en feiltakelse, og at de derfor ble fjernet i delen av Thorvald Meyers gate hvor trikken kjører.

Nå reagerer flere på at gangfelt skrapes vekk andre steder i byen: Grefsenveien.

– Fotgjengere og syklister blir stående og vente

Joachim Ådnanes (36) er blant dem som frykter konsekvensene av at gangfelt fjernes.

– Konsekvensene er at bilene kjører så fort de vil og at fotgjengere og syklister blir stående og vente, sier Ådnanes.

36-åringen er fra Sandnes, men har bodd halve livet i Oslo. I flere år har han vært aktiv for MDG i bydel Grünerløkka og stiller til neste år til valg for bystyret.

– Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bedre forholdene for syklister og fotgjengere i byen, forteller han.

Han understreker at han tror gangfeltene i Grefsenveien opprinnelig ble markert ved en feil og derfor er blitt fjernet i senere tid.

– Bymiljøetaten sier de ikke vil ha gangfelt der trikken kjører, men de har også fjernet det øverst i Thorvald Meyers gate, der det ikke går trikk, påpeker Ådnanes.

Bymiljøetaten svarer

Presseansvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen, skriver til Avisa Oslo at det malt opp et midlertidig gangfelt i forbindelse med trafikkarbeid, og at dette nå er fjernet.

– Trafikksikkerhetsmessig er det ikke ønskelig med gangfelt i trikketraseer. Årsaken er at det kan være uklart for fotgjengerne at de har vikeplikt for trikken, sier hun.

Forskning har vist at risikoen for påkjørsler kan øke ved etablering av gangfelt, og at mange ulykker skjer i forbindelse med gangfelt, forklarer Olsen. Hun henviser til Vegdirektoratets nasjonale retningslinjer for hvor gangfelt kan etableres.

– Etablering av gangfelt er normalt ikke et tiltak som bedrer trafikksikkerheten. Forskning har vist at risikoen for påkjørsler kan øke ved etablering av gangfelt. Årsaken er at bilistenes overholdelse av vikeplikt i gangfelt dessverre ofte er lav. Kombinasjonen av disse og med kryssende fotgjengere som forventer at bilene stopper kan være uheldig, sier hun til Avisa Oslo.

–Trafikksikkerhetsmessig spiller derfor plasseringen av gangfelt en vesentlig rolle for hvor godt de fungerer.

Hun påpeker til slutt at gangfelt ikke regnes som et trafikksikkerhetstiltak, men et fremkommelighetstiltak.