Luftrommet over byen har ikke vært bedre beskyttet på mer enn 30 år, skriver Aftenposten.

Det bakkebaserte luftvernsystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) med utskytningsramper og radarer vil være godt synlig flere steder rundt om i Oslo. Rekkevidden på NASAMS er 40 kilometer, og systemet har en maksimal høyde på 20 kilometer.

– Vi skal trene på å beskytte hovedstaden. Vi har et stående oppdrag om å kunne flytte oss og etablere høy luftoperativ beredskap der det trengs. Formålet er å trene på «Høy luftoperativ beredskap», sier Luftforsvarets sjef Rolf Folland til Aftenposten.

– Vi ber om at skuelystne ikke kommer for nærme disse områdene om de skulle se en slik stilling, sier han til TV2.

Øvelsen «Oslo Shield» skal pågå mens 20.000 norske og allierte soldater øver seg på å forsvare landet vårt i årets største militærøvelse «Joint Viking».

Kampflyet F-35 skal også delta i øvelsen og fly over hovedstaden for å være simulerte mål for luftvernet.

– F-35 skal fly over Oslo i sikker høyde. De vil holde seg over 3.000 fot, men det vi kaller lyden av frihet, vil høres, sier generalmajor Folland til TV 2.