Stillingene til Bydel Sagenes sommerjobb-prosjekt er lyst ut, og bydelen har fått til sammen 350 søkere til jobbene. Rundt 25 av er ikke aktuelle søkere da de bor utenfor bydel eller faller utenfor målgruppa vår er født mellom 2004 og 2008.

Ungdommene kan få 70 timer jobb hver i bydelens egne offentlige tjenester, i tillegg til lokalt kultur- og næringsliv. Det er foreløpig for få fra det lokale næringslivet som har meldt sin interesse, og Rezaee håper de nå vil kaste seg på:

– Vi oppfordrer lokale butikker og næringsliv til å ta kontakt om de har behov for Sagene- ungdommer i tiden fremover. Bydelen står for rekruttering og avlønning av ungdommer og arbeidsgiveren står for opplæring og veiledning, sier koordinator i Bydel Sagene, Reza Rezaee, til Sagene Avis.


– Veldig god erfaring med ungdommene

Nordpolen skole har ansatt ungdommer i sommerjobb helt siden bydelen startet med prosjektet i 2018. Og de har ønsket flere av de samme ungdommene velkommen tilbake flere år på rad.

– Vi har en veldig god erfaring med ungdommene, det er veldig god hjelp i dem, og de er flinke til å jobbe, sa rektor Silje Nilsen til Sagene Avis tidligere. Hun syns det har vært heldig nydelig med hjelpen og avlastningen ungdommene har gitt de ansatte.

Nilsen mener det er viktig å gi ungdommene arbeidserfaring og mestringsopplevelser, i tillegg til bare det å gi ungdommene noe å gjøre i en lang sommerferie. I tillegg tror hun det å tjene penger nå er en stor motivasjon for å skaffe seg en utdannelse.

– Jeg kan anbefale sommerjobb-ungdommene videre. Man trenger ikke ta så mange, men kanskje en eller to? Jeg oppfordrer alle til å se om det er noe man trenger hjelp til, det er masse ressurser i ungdommene!

Skal sørge for bedre oppføring

Sommerjobbperioden er fortrinnsvis mellom siste og første skoledag, og foregår i fire perioder på to uker.

Endringer av året er at bydelen er et stort team med ansatte fra flere tjenester i en ressursgruppe, med ansvar for prosessen og ungdommene i sommerjobb. På den måten håper de å ivareta en enda bedre ansettelsesprosess og oppfølging på arbeidsplassene.

– Vi har videre knyttet til oss noen private bedrifter med tilbud om arbeid til ungdom, og vi utvider samarbeidet med foreldre/foresatte til ungdommene i forkant og underveis i løpet av sommeren, fortsetter Rezaee.

Bydelen planlegger å få gjennomført alle intervjuer i mai og plassering av ungdom vil skje i løpet av første uka i juni, både i egne tjenester, i private bedrifter og foreninger. Når ungdommene har mottatt jobbtilbud, arrangerer de kurs med relevante tema, noen ungdom får kompetanse som kapteiner (ledere for ungdommene) og arbeidet med organisering fortsetter fram mot siste skoledag da den første arbeidsperioden begynner.

Håper på tilleggsbevilgning

Rezaee forteller at bydelen ønsker å gi sommerjobb til ca 300 ungdommer, men det er ikke mulig med midlene de har fått tildelt av byrådet. Bydel Sagene har fått 1.980.000 kroner, noe som holder til å gi jobb til ca. halvparten av søkerne.

– Vi får håpe at bystyret kommer med tilleggsbevilgning i revidert budsjett i juni, slik at vi klarer å gi jobb til flere ungdommer i bydelen, sier Rezaee.

Har din bedrift behov for ungdommer? Eller kanskje du har et spørsmål? Ta kontakt med Reza Rezaee på telefon 940 28 287 eller Kari Eriksen på telefon 994 80 911

Dette kunne ungdommene søke på

 • Vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver i gårder og i barnehager i bydelen. Male og reparere ting inne og ute, klippe gress, plukke søppel, vanne, flytte og rydde med mer
 • Arbeid i parker som å pusse og male parkmøbler og installasjoner samt lekehytter og benker, fjerne ugress langs kantstein, på gummiflater og i treningsanlegg, fjerne avfall på gressplener, snekre og montere benker og lignende.
 • Sommerkafé: åpne og stenge utekafé, lage kald og varm mat, betjene kassen, servere, rydde og vaske, samt leke/ha aktiviteter med barn og unge.
 • Kulturarrangement: planlegge, organisere, øve og gjennomføre for eksempel konserter og lignende.
 • Media og kommunikasjon: Informere om arbeidet som utføres i sommer i ulike media og sosiale medier, produsere film og foto, jobbe i avis og lignende
 • Catering: Planlegge, kjøpe, lage og levere (sykle) mat til ungdom som jobber hver dag, rydde og vaske, lage mat til ulike arrangement som skjer i sommerjobbperioden.
 • Barne- og ungdomsaktiviteter: planlegge, kjøpe og lage mat til barn på sommerklubben, planlegge og gjennomføre aktiviteter med de samme barna, reparere sykler og diverse «mekking» i garasjen i hele skoleferien.
 • Trivselsvenn for eldre: aktiviteter som for eksempel lage mat eller gå tur
 • Butikkarbeid: jobbe på lager med mer
 • Bibliotekarbeid, lese for barn med mer
 • Det Andre Teatret: hjelpe til med praktisk arbeid
 • Sagene IF: diverse hjelp med organisering på banene med mer