(Nordstrands Blad) Boligprisene sank med 2,5 prosent i i Oslo september. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

På landsbasis sank boligprisene med 2,2 prosent i september.

– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Det er normalt at boligprisene faller i siste tertial og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene. Usikkerheten om utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

Gjennomsnittspris på 6,6 millioner i Oslo

Mandagens fremlegging av Finanstilsynets anbefaling til ny utlånsforskrift fra nyttår, skaper store reaksjoner hos selskapet.

– Å stramme inn på kredittrasjoneringen nå er uklokt og vil kunne skape finansielle ubalanser i det norske boligmarkedet og norsk økonomi. Vi oppfordrer finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) til å avskaffe utlånsforskriften, fordi styringsrenten nå er normalisert etter et tiår med lave renter, sier Lauridsen.

Boligprisene i Oslo har økt med 6,3 prosent hittil i år. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i hovedstaden er 89 248 kroner, og gjennomsnittprisen for en bolig er 6,6 millioner kroner.

Ventet nedgang

Fallet i boligprisene var ventet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Markedet tåler et prisfall etter lang tid med vekst, men vi er særlig bekymret for konsekvensene for boliginvesteringene, dersom Norges Bank fortsetter den aggressive rentepolitikken med flere rentehevinger fram mot jul, sier han til NTB.

I Nordea ser de nå et skifte der mange budrunder ikke går like fort og høyt som tidligere.

– Denne trenden tror vi blir forsterket framover, og våre økonomer venter en nedgang i boligprisene på 5–10 prosent det neste året, sier leder Randi Marjamaa for privatmarked i Nordea til NTB.