(Avisa Oslo) Marit Vea og Tejn Rolland i Venstre er utålmodige etter billigere billetter. Det er bra, for det er også jeg og vi i MDG.

Derfor kutter byrådet nå i april prisen på enkeltreiser med opp mot 40 prosent med det nye billettsystemet «Reis», i tråd med MDGs valgkampløfter. Derfor vil jeg gå til valg på å kutte prisen på månedskortet i Oslo med 40 prosent hele året, slik vi testet ut i desember.

Når Venstre lurer på hvorfor ikke billigere billetter har skjedd før i Oslo, så kan det oppsummeres med ett ord: Høyre. Billigere billettpriser er nemlig ikke noe MDG bestemmer alene. Vi må ikke bare ha flertallet i Oslo, men også ha med Viken - som vi styrer kollektivselskapet Ruter sammen med.

I Viken har Høyre tvunget gjennom økte kollektivpriser. Da MDG i byråd ønsket å sette av penger for å unngå prisøkning, var Oslo Høyres eneste bidrag å betvile lovligheten. De gikk også imot å kutte kollektivprisene i forhandlingene Oslos kollektivtransport (Oslopakke 3), så sent som i fjor. Det er nesten ikke til å tro.

Også i regjering har de borgerlige økt momsen på kollektivreiser i flere omganger, med totalt 50 prosent, noe som har bidratt til at kollektivprisene i Norge har økt mest i hele Europa.

De borgerlige har slik rammet alle de som ikke har råd, ønske om, eller muligheten til å eie eller kjøre egen bil: Barn og barnefamilier, studenter, eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men det har også rammet det store flertallet i byene som reiser kollektivt.

Jeg er derfor glad for at Venstre er enige med MDG at prisene må ned. Men Venstre må kunne vise hvordan dette skal betales for, uten å ramme selve rutetilbudet eller andre viktige velferdstjenester Oslofolk trenger. MDG mener at dette kan gjøres med for eksempel en økning i bompengene. Også dette er Høyre naturligvis skeptisk til.

Vi tar også til orde for et nasjonalt reisekort til 499,- etter modell fra Tyskland: Et kort som lar deg pendle til jobb, dra på helgeturer og besøke bestemor i hele Norge – med samme, billige månedskort.

Ikke én krone fra regjeringa

Det beste hadde selvsagt vært om regjeringa også tok ansvar, for eksempel ved å kutte momsen på kollektivreiser. Dessverre har ikke regjeringa gitt én eneste ekstra krone til kollektivtilbudet i deres siste budsjett, selv ikke etter enighet med SV.

I Oslo står MDG i byråd i spissen for det største løftet for kollektivtransporten siden T-banen ble bygget. 87 nye, universelt utforma trikker er straks på plass. Nå kommer Fornebubanen etter 100 år med venting. Og i år blir hele Oslo kollektivtilbud elektrisk, som første hovedstad i verden. Det har også blitt flere og flere avganger.

Jeg kan bare ønske Venstre «velkommen ombord», til vårt grønne byrådsprosjekt med SV og Ap. Her på denne siden av veien går bussen på ren energi. Vi har ikke et Høyre og Frp som stikker kjepper i busshjulene våre. Og i april blir altså også billettprisene lavere.