Private Barnehagers Landsforbund løper fra sitt ansvar som representant for barnehagene i den pågående konflikten. Barnehagebarn går glipp av verdifull tid, sosialisering, lek og gode pedagogiske opplegg når PBL velger å snu om pensjon og tvinger oss ut i streik.

I barnehagen har barna faste rammer og rutiner, og sosiale forskjeller blir utjevnet. Vi sørger for å møte ulike barn med et rettferdig utgangspunkt og like muligheter. Vi vil selvfølgelig ha muligheten til å gjøre dette hver dag, men vi skal også tenke på vår egen fremtid. Er det riktig at verdifull kompetanse skal forsvinne fra private barnehager, fordi vi mister gode ordninger?

Utdanningsforbundets krav i denne streiken er helt rimelige, og baserer seg på lovnader fra tidligere oppgjør. Vi har ikke krevd én krone over det vi har blitt forespeilet at vi skal få fra 1. januar 2023, men allikevel blitt møtt med harde motkrav fra PBL.

Vi har i de siste årene betalt en ekstrakostnad i pensjonssparing, som skulle avsluttes 1. januar 2023. Nå mener PBL at de ikke har råd til å finansiere det vi har spart opp penger til de siste årene. Barnehagene er finansiert på samme måte som kommunale barnehager og andre private barnehager, som har råd til den samme pensjonsavtalen som vi ber om. Hvorfor ønsker PBL plutselig å ikke komme oss i møte med kravene våre, når vi ikke ber om mer enn vi har avtalt i tidligere oppgjør?

PBL kommer ikke med konkrete tall over hvordan dette rammer barnehagenes økonomi, men viser til statistikk som viser hvor «god» avtalen er. Denne statistikken tar ikke høyde for endringene PBL kommer fagforeningene i møte med, og baserer seg på en anslått vekst i økonomien. De siste årene har lært oss at økonomien er uforutsigbar og kan rammes hardt av pandemi, krig og naturkatastrofer.

Barnehagene rammes ikke økonomisk av streiken, men dessverre rammes barn og familier hardt. Samtidig løper PBL fra egne løfter, og representanter fra barnehagene ser seg nødt til å ta med pengene de har tjent på å være private aktører i offentlig sektor fordi de skattes for mye av skattepengene de har tjent.

LES OGSÅ: