Beboerparkeringsordningen er nå rullet ut i alle sentrumsbydelene, og i enkeltområder i flere ytre bydeler. I Bydel Sagene ble ordningen innført i alle offentlige boliggater i 2018.

Prisene for beboerparkeringsoblat, og for gateparkering på timesbasis (såkalt "fremmedparkering"), har så langt vært avhengig av bilens drivstofftype, men ellers vært den samme uansett i hvilke soner i byen man har parkert. Det er imidlertid kun mulig å kjøpe beboerparkering i den bydelen du selv er bosatt.

I byrådets forslag til Oslobudsjett for 2023, som ble lagt frem kl. 13.00 onsdag, går det fram at de foreslår at prisene for beboerparkering og fremmedparkering i beboersonene økes i indre by og reduseres i ytre by.

Bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo omtales som «indre by», mens de resterende bydelene omtales som «ytre by».

Nye priser

De nye prisene er er foreslått med effekt fra 1. januar 2023:

For biler med fossilt drivstoff blir ny månedspris 475 kroner i indre by, eller 5700 kroner i året. I ytre by reduseres prisen til 267 kroner i måneden, eller 3200 kroner i året. I dag koster det 5400 kroner for beboerparkering for fossilbiler.

Elektriske biler må i fremtiden betale 160 kroner i måneden for beboerparkering i indre by, 1920 kroner i året. Mens det i ytre by reduseres til 113 kroner i måneden, 1360 kroner i året. I dag koster det 1620 kroner i året for beboerparkering for elbiler.

Samtidig økes prisen for fremmedparkering, altså for dem som parkerer i kommunale boligveier og betaler per time. I ytre by reduseres parkeringsavgiften fra 50 til 36 kroner per time, mens den i indre by økes til 54 kroner i 2023. Her er det planlagt en trinnvis økning til 58 kroner i 2024 og 64 kroner i 2025.

Prisen for fremmedparkering med elbiler holdes som i dag på 15 kroner i ytre by. I indre by økes satsen fra 15 kroner i dag, til 19 kroner per time neste år, og så til 23 kroner i 2024 og 29 kroner i 2025.

Lading på kommunale ladeplasser økes fra 18 kroner i dag til 24 kroner per time i primæravgiftstiden.

Byrådet foreslår også å øke antallet reserverte parkeringsplasser for bildelingsbiler fra 600 til 1000:

Enige i fjor

Allerede da byrådspartiene og Rødt ble enige og Oslobudsjettet for 2022 i desember 2021, ble det klart at det ville komme en prisjustering i beboerparkeringsordningen. Der het det følgende:

«Byrådet skal utarbeide soner for beboerparkeringen, som gjør at vi kan ha forskjellige satser i indre og ytre by, og utrede muligheten for å ilegge høyere avgift hvis man ønsker å ha flere biler per husstand. Satsene for elbiler, både for fremmedparkering og beboerkort, økes til 30 prosent av fossilbil, tilsvarende henholdsvis 15 kroner i timen og 135 i måneden».

Både Venstre og partiet FNB – nå Folkets parti – reagerte ifølge Avisa Oslo sterkt på dette vedtaket.