Mannen ble i mars dømt i Borgarting lagmannsrett til 13 års forvaring med en minstetid på ni år. Blant annet for drapsforsøk på et eldre ektepar, en kvinne med tvillinger i en barnevogn og to politibetjenter, på Torshov, med en ambulanse han kapret i oktober 2019. Mannen anket både på saksbehandling og straffeutmåling.

Mannen forsvarer, Torgeir Falkum, sier til NRK at han er overrasket over avgjørelsen til Høyesteretts ankeutvalg.

Han mener at lagmannsretten har bygget domfellelsen på et faktum som beviselig er feilaktig når det gjelder den delen av dommen som omhandler drapsforsøk på to polititjenestemenn.

Forvaringsdommen mot 34-åringen fra lagmannsretten blir dermed stående.