– Det er skattebetalernes penger. At de blir brukt på å lønne toppolitikere og direktører med millioner er på overtid å gjøre noe med, sier leder for Rødt Oslo og bystyrerepresentant Siavash Mobasheri til Dagbladet.

I fjor hadde kommunaldirektøren i hovedstaden en lønn på over 1,4 millioner kroner. Men også rektorer, advokater og leger får millionlønn. Mobasheri har ingen forståelse for denne lønnsutviklingen i Oslo kommune.

Bystyrerepresentant for Venstre i Oslo og leder av bystyregruppen, Hallstein Bjercke, mener at millionlønningene er et symptom på at kommunen drives for dyrt.

Oslo kommune er landets største arbeidsgiver med omtrent 55.000 ansatte. Av disse er rundt 3.000 ledere, ifølge finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

– Det viktig for oss å tiltrekke solid kompetanse for å kunne levere gode tjenester til Oslos innbyggere, i et arbeidsmarkedet preget av sterk konkurranse om de beste hodene, sier Wilhelmsen til avisa.

Wilhelmsen mener at det vil være naturlig at antall ansatte med millionlønn øker for hvert år som følge av årlige lønnsforhandlinger.