17,2 millioner kroner fordeles på 442 prosjekter i regi av organisasjoner på Østlandet til gode tiltak for barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB mottok 1107 søknader om støtte på opptil 50.000 kroner innen fristen 1. april 2022. Nå innvilges 442 av søknadene. Det tilsvarer 40 prosent av antall søknader, skriver stiftelsen i en pressemelding.

Stiftelsen støtter aktiviteter for barn og unge innen formålene kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Det gis støtte til blant annet musikkinstrumenter, utlånsutstyr, skolehager, kompetanseheving, mulighetsstudier, preppemaskiner, grillhytter, bordtennisbord og huskestativ.

Tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, de tidligere fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker.

De tildelte beløpene til søkere fra bydel Sagene varierer fra 5.000 kroner til 50.000 kroner. Det høyeste beløpet i bydelen tildeles Sportsklubben av 1909, Ungdommenes Sjakkforbund og Sagene Frivilligsentral.

Disse får i bydel Sagene

  • SPORTSKLUBBEN AV 1909, kr 50.000 til utstyr
  • PARKENS GRØDE kr 32.000 til rosebue og myntehage
  • OIKOS OSLO/AKERSHUS FYLKESLAG kr 5. 000 til utstyr til takhage
  • SAGENE UNGDOMSINITIATIVENE(SUI) kr 50.000 til mat og aktiviteter
  • BJØLSENJORDET DYRKINGSLAG kr 18.000 utstyr til og gjennomføring av barneverksted
  • LILLEBORG SKOLES MUSIKKORPS kr 46.000 til instrumenter
  • OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE kr 46.000 til diverse utstyr til UngMetro fritidsklubb
  • UNGDOMMENS SJAKKFORBUND kr 50.000 til videreføring av USF-akademiet
  • HOMO SAPIENS kr 48.000 utstyr til arrangementer for barnefamilier
  • SAGENE FRIVILLIGSENTRAL kr 50.000 utstyr til kreativitetsgruppen

Nye muligheter fremover

Søknader om støtte på opptil 50.000 kroner har raskere behandlingstid hos stiftelsen, og får derfor svar nå. De øvrige søknadene som ble sendt innen 1. april får svar i slutten av juni.

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge. Neste søknadsfrist er 1. september.

Sjekk om du kan søke på sparebankstiftelsen.no

Les også

Stor test av 38 is-nyheter. Én skiller seg ut som den klare vinneren