Den da 71 år gamle Knut Kristiansen ble funnet drept i leiligheten sin på Sandaker 20. juli 1999. Kristiansen var ifølge NTB lingvist og ekspert på indisk kultur. Han ga ut en bok om språket romani.

Mann i 40-årene

Politiet mener de har avdekket hvem som drepte Kristiansen.

Det var en mann i 40-årene, ifølge politiinspektør Grete Lien Metlid. Den mistenkte gjerningsmannen døde selv i år 2000.

– Vi mener å knytte ham direkte til drapet, men vi vil ikke få svar på alle spørsmål i denne saken. Det er ikke en konstatering av skyld i juridisk forstand, sier hun.

Lå død i to uker

Kristiansen ble funnet død, utsatt for grov vold. Politiet mener han ble drept 4. juli, to uker før han ble funnet.

– Saken ble etterforsket aktivt i flere år, og dem som husker saken vet at politiet fikk et vanskelig utgangspunkt, ettersom Knut ble funnet to uker etter det vi antar var drapstidspunktet, sier Metlid.

Hun sier videre at saken aldri ble lagt bort, men at de heller ikke har hatt ubegrensede muligheter for å etterforske saken.

– Men i lange perioder gjennom årene har vi jobbet med denne saken for å prøve å finne nye svar. Dette har vært en av de få uoppklarte sakene i Oslo. Det har også derfor vært viktig for oss å løse saken, mest av alt for å gi familien til Knut svar, sier Metlid.

Hun opplyser at politiet ikke kommer til å gå ut med navn på mannen de mener drepte Kristiansen, av hensyn til vedkommendes pårørende.

– Slapp gjerningsmannen inn

– Han var en norsk mann fra Oslo som på drapstidspunktet var i midten av 40-årene, sier hun.

Metlid opplyser at det den gangen ikke var spor på åstedet som viste tegn på innbrudd.

– Vi mener kun Knut og gjerningspersonen var til stede, og at Knut slapp gjerningspersonen inn, sier Metlid.

Metlid sier videre at mannen de mener drepte Kristiansen i perioder levde et vanskelig liv.

– Det var perioder med rus og tidvis psykisk sykdom, sier hun.

Før drapet ble han siktet for vold, men ble ikke dømt før han døde.

Gjennombrudd med DNA

Etterforskningsgruppen som jobber med uløste saker i Oslo, har jobbet aktivt med saken de siste to årene og har gått gjennom alt materiale på nytt.

– Det som ledet til gjennombruddet er ny etterforskning og DNA-metoder.

Politiet har for første gang brukt slektsforskning i etterforskningen.

– DNA-teknologien har utviklet seg. Vi fikk flere indikasjoner både på dette med biologisk opprinnelse og utseende uten at det ga oss et navn. Vi så på slektsdatabaser for å se om det kunne gi oss svar, sier hun.

Slektsgranskningen pekte politiet i en retning og gjennombruddet kom da de fikk treff på DNA-sporet og DNA fra en gammel voldssak i et annet politidistrikt.

John Christian Elden er oppnevnt som bistandsadvokat for familien.

– På vegne av familien vil jeg takke politiet for grundig og kreativt arbeide i etterforskningen. Dette er en kombinasjon av moderne DNA-teknologi og et våkent etterforskerhode som har gitt en løsning og som gjorde det mulig å koble sammen opplysningene. Det har vært en verkebyll for familien i 24 år, og nå er det mulig å få fred, sier Elden til Dagbladet.